jsoup: Java HTML Scrapper - Semalt Review

jsoup е хранилище на Java, което изпълнява HTML. Той е оборудван с ефикасен и ефективен API, който събира, анализира и управлява данни, като използва необходимите DOM, CSS и jquery-подобни методи.

С jsoup програмистите и уеб дизайнерите могат да разработват документи от уеб източници без да дефинират структурата на изходните файлове. След извличане на файловете с jsoup потребителите могат да преконфигурират или препроектират цялата структура или елементи на елементите, като добавят или променят елементите или съдържанието или и двете.

Инструментът е изграден с голяма гъвкавост, за да предостави гъвкав и стандартен програмен интерфейс на потребителите в голямо разнообразие от уеб среда и приложения. Това дава на своя потребител необходимия достъп за промяна, изтриване или добавяне на компоненти към техните производни.

jsoup може да декодира и дезинтегрира данни в по-малки компоненти за лесен превод в други формати. Входните данни се добиват под формата на алгоритмична прогресия, която се състои от код от инструкции, вградени в дърво за събиране или деривация. Той е изграден, за да разбере и интегрира HTML компоненти, така че да може да извлече съставните файлове с такава гъвкавост в зависимост от кодиращата структура. Как става това? Той обхожда и остъргва цялата уеб страница за достъп и модел за заснемане на данни. Ако извличането на данни е възможно, то ще продължи:

Навигация и анализ на дървото на анализа от най-високото му ниво през конфигурационната структура до най-ниското ниво, като се има предвид всеки отделен компонент от данни. Този подход се нарича метод на разбор отгоре надолу.

Изтриване на данни от най-ниското ниво на структурата, анализ на всеки компонент от данни, през междинните състави до върха на анализа или дървообразуването.

jsoup е ефективно решение, което претърпява множество сложни операции в рамките на разделяне на секунди поради своя авангарден дизайн. Процесът обикновено включва последователност от три основни етапа от:

1. Фрагментацията на извлечените знаци и данни в по-малки по-прости пакети и анализът на тези битове от знаци и данни, които да се създадат.

2. Интерпретация, която може да бъде прочетена и съставена от машинния език, който може да подреди елементите на данни в ред на предпочитания и може да се използва за създаване

3. Електронни изрази, които формират части от информация, която е с необходимата конфигурация, стойност и значение за потребителя.

jsoup е съвместим и може да изпълни огромна структура от HTML скриптове, езиков интерфейс, програми и стил на документи, включително изискванията на WhatWG HTML5. Те могат еднакво да разрешават HTML структури в един и същ модел на документ на обект като уеб софтуерни приложения, използвани за извличане, навигация и представяне на данни и информационни ресурси в World Wide Web.

jsoup има способността да:

  • изстържете и анализирайте HTML от URL, файл или низ
  • намерете и извлечете данни, като използвате DOM обиколка или CSS селектори
  • подобрете HTML елементи, атрибути и текст
  • изтрийте подаденото от потребителя съдържание срещу безопасен бял списък, за да предотвратите XSS атаки
  • доставете подреден HTML код

Софтуерът е създаден да разрешава всички видове HTML, независимо от конфигурацията: от девствена и валидираща, до невалидна тага-супа: jsoup ще създаде желаната структура за анализ.

mass gmail